انصراف طا-لبان از جمع آوری پرچم‌های ماه محرم

خبرگزاری سریع، کابل: ممانعت از بر افراشتن پرچم‌های عاشورایی توسط طا-لبان نا رضایتی و دلخوری تشیع افغانستان را در پی داشت.
همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مردم در قبال پایین آوردن پرچم‌های عاشورایی، (کمیسیون هماهنگی_امنیتی مراسم دینی تشیع افغانستان) با نشر اعلامیه‌ی از انصراف در جهت پایین آوردن پرچم‌ها خبر داد، در اعلامیه این کمیسیون شاروالی کابل و کارمندان وزارت امر به معروف از مسببین پایین کردن پرچم‌ها اعلام شده و گفته است که « بعد از اقدامات نا سنجیده پرسونل کلتوری شاروالی کابل مبنی بر جمع آوری بیرق ها و نیز اقدام مشابه پرسنل امر بالمعروف …، ریاست محترم کمیسیون هماهنگی امنیتی مراسم دینی تشیع افغانستان، نگرانی ها و شکایات مردم را به مقامات ذی صلاح امارت اسلامی افغانستان رسانیده که در نتیجه معاونت محترم ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی افغانستان حاجی ملا تاج میر، ظهر امروز تن چند از بزرگان اهل تشیع را که از بخش های مختلف جامعه تشیع بودند در دفتر کارشان خواسته و تمام مشکلات را از جمله اقدامات نا سنجیده دو ارگان متذکره را استماع نموده و در مورد رفع آن، هدایات لازم را صادر نموده است.
اعلامیه‌ی کمیسیون تشیع با ابراز خرسندی از معاونت استخبارات ا.ا.ا، یاد آور شده است که «حاجی ملا تاج میر ضمن اینکه از عزاداران حسینی خواست تا در مورد تامین امنیت عزاداری ها توجه و تلاش نمایند به ارگان های شار والی کابل و امر بالمعروف هدایت داده تا به پرچم های مربوط به مساجد و خانه های مردم دخالت نکنند و از عزاداران حسینی خواسته شده تا از نصب بیرق ها در اماکن عمومی و تاسیسات دولتی و پایه های برق خود داری نمایند».
در اعلامیه کمیسیون گفته شده است که در مورد نواحی که مردم اهل تشیع و تسنن مشترک زندگی مینمایند و به استثنای حوزات ۱۳ ، ۱۸ و ۶ باید رعایت حال مردم صورت گیرد و لادسپکر های بیرون قطع گردد تا اسباب اذیت و آزار همسایه ها نگردد. آنان گفته اند که مکتوب جدید به ادارات مربوطه تا شام امروز تکثیر می‌گردد.
این در حالیست که تشیع افغانستان رویکرد سازش گرایانه با حکومت سرپرست در پیش گرفته و از زمان سقوط جمهوریت تا کنون منازعه‌ی میان حکومت و مردم شکل نگرفته است.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a1958b
دکمه بازگشت به بالا