معاشات کارمندان دولتی عادلانه تقسیم می‌شود

عبدالسلام حنفی معاون رییس الوزرای امارت اسلامی در گفتگو با تلویزیون ملی گفته است که معاشات کارمندان دولتی عادلانه میشود.

او افزوده است: “در معاشات (کارمندان دولتی) بی‌نظمی و بی‌عدالتی بزرگ وجود داشت. ده نفر مثلا ماسترند. درجه‌ای تحصیل شان برابر است. همه در یک بست واحد کار می‌کنند. معاش یک نفر 500 هزار و از نفر دیگر پنج هزار و از نفر دیگر هم 15 هزار است. وقتی که دلیلش را بپرسیم، می‌گویند یک لزوم‌دید بود.”

اما او گفته که این لزوم‌دیدها را از بین می‌برد و معاشات تمامی کارمندان دولتی به‌شمول آموزگاران را عادلانه می‌کند.

او تأکید کرده است: “هر شخصی که در این وطن تخصص دارد، تحصیل کرده و زحمت کشیده است و در اداره‌ی دولتی کار می‌کند، مستحق امتیاز است و برایش امتیاز باید داده شود؛ قطع‌نظر از لزوم‌دیدها.”

حنفی همچنین ادعا کرده که مقام‌های ارشد حکومت پیشین معاشات ماه‌های آخر کارمندان دولتی را با خود برده‌اند.

او وعده داده که حکومت امارت اسلامی بزودی توزیع معاشات به تمامی مأمورین و آموزگاران را آغاز می‌کند.

عبدالسلام حنفی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفته که طالبان برای تمامی ارگان‌های امنیتی و دفاعی خود جدول معاش ترتیب داده است.

او افزوده که این گروه درباره‌ی ساختار این نیروها اقداماتی انجام داده است.

از سویی هم، حنفی گفته است که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به‌خاطر دفاع از حریم افغانستان اند.

لینک کوتاه
دکمه بازگشت به بالا