کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی برای برقراری ثبات در افغانستان دارند

قاسم ژامرت تاکایف رئیس جمهور قزاقستان و انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با یکدیگر گفت و گو و جهات اولویت دار همکاری بین دو طرف را بررسی کردند. مسائل مربوط به تلاش های مشترک در زمینه مبارزه با پاندمی، مبارزه با تغییر اقلیم و همچنین تامین امنیت و ثبات منطقه ای مورد توجه ویژه طرفین طی این ملاقات قرار گرفت.

تاکایف پشتیبانی قزاقستان از نامزدی گوترش برای انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس سازمان ملل متحد را تایید کرد. در ادامه طرفین به طور مفصل مسائل تامین امنیت و ثبات منطقه ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رئیس جمهور قزاقستان آمادگی «نورسلطان» را برای ادامه ارائه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش های بین المللی با هدف برقراری ثبات در این کشور، اعلام کرد. در این زمینه، دبیرکل سازمان ملل متحد به نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a525b
دکمه بازگشت به بالا