کم‌تر از ده روز تا نشست سوم دوحه؛ شرکت‌کننده‌های حکومت سرپرست هنوز مشخص نیستند

با آن‌که کم‌تر از ده روز به نشست سوم دوحه مانده، هنوز روشن نیست که چه کسانی به نمایندگی از حکومت سرپرست افغانستان در این نشست شرکت می‌کنند.

به‌گزارش خبرگزاری سریع؛ ذاکر جلالی رییس ریاست سوم وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست، با آن‌که اشتراک نماینده‌های حکومت سرپرست را در این نشست تایید می‌کند؛ اما افزوده که هنوز روشن نیست که نماینده‌های حکومت سرپرست در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد.

آقای جلالی، تصریح کرد که نشست نماینده‌های ویژه‌ی کشورها برای افغانستان در دوحه‌ی قطر به رهبری معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.

جلالی در این باره گفت: «حکومت افغانستان نیز با درنظرداشت اجندا و ترکیب نشست که قبلا با حکومت سرپرست شریک شده است، تصمیم به فرستادن هیات گرفته است؛ اما هنوز روشن نیست که حکومت سرپرست به چه سطح در این نشست اشتراک خواهد کرد. اجندای این نشست نشان می‌دهد که بحث‌ها روی مسایل سکتور خصوصی، مالی و بانکی و مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت متمرکز خواهد بود. حکومت افغانستان طرف‌دار تعامل سازنده با کشورهای غربی است مانندی که با کشورهای همسایه و منطقه پیش‌رفت‌های داشته است.»

این نشست دوروزه به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای در شهر دوحه‌ی قطر برگزار می‌شود. حکومت سرپرست نیز گفته بود که هیاتی از حکومت سرپرست نیز در این نشست شرکت خواهد کرد.

برخی از آگاهان مسایل سیاسی، این نشست را برای افغانستان و حل مساله‌ی آن مهم می‌خوانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که از این فرصت استفاده کند.

دکمه بازگشت به بالا