ادامه‌ی اخراج مهاجران افغان؛ بیش‌ از ۲‌هزار مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان‌ بازگشت کردند

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست، از برگشت بیش از دو هزار مهاجر افغان، از ایران و پاکستان به‌گونه‌ی اجباری و داوطلب به کشور خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری سریع، براساس خبرنامه‌ای که ام‌روز از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان به‌نشر رسیده است آمده که ۱‌هزار و ۷۵۹‌ تن‌ مهاجر مقیم‌ ایران به تاریخ‌ ۲۲‌ثور، از طریق‌ مرز‌ اسلام‌قلعه‌‌ی هرات وارد کشور‌ شده‌اند.

طبق‌ معلومات آمر سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکور که خانواده‌ها و مجردان‌ در آن‌ شامل بود، ۳۷۹‌ نفر ایشان نیازمند شناسایی شده و غرض دریافت کمک به‌دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی و‌ غیر‌غذایی را دریافت کردند.

از سویی‌هم، ۱۸ طفل‌ بی‌سرپرست به‌موسسه‌ی اطفال پس از جنگ، جهت شناسایی خانواد‌‌ه‌های شان معرفی شدند، برای ۱۳ خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی، برای ۳۸ تن یک عدد سیمکارت به‌‌طور رایگان از جانب کمیته‌های موظف در سرحد توزیع شده است و ۱۴۳ تن از خدمات صحی بهره‌مند شده‌اند.

۳۴۹ تن مهاجر افغان به تاریخ ۲۲ ثور از خط فرضی تورخم به‌کشور برگشت کرده‌اند.

شایان‌ ذکر است که ۶۵ خانواده که شامل ۳۴۹ تن بودند، به‌طور جبری از پاکستان برگشت کردند و بعد از ثبت در اداره‌ی امور مهاجرین جهت کمک به دفتر‌های‌ کمیشنری عالی ملل‌متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا