اسراییلی ها 9 خبرنگار فلسطینی را دستگیر و 15 تن دیگر را زخمی کرده اند

در گزارش ماه اکتوبر سندیکای حمایت از خبرنگاران فلسطینی آمده است: رژیم اسراییل در طول این ماه به ۱۵ خبرنگار فلسطینی آسیب وارد کرده است که این آسیب های وارده ناشی از اصابت گلوله های جنگی، گلوله های حاوی گازهای سمی، بم های صوتی و لت و کوب بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است: اسراییل در طول ماه اکتوبر ۹ خبرنگار فلسطینی را نیز دستگیر و یک خبرنگار زن فلسطینی را احضار کرد.

سندیکای حمایت از خبرنگاران فلسطینی همچنین از تمدید دوره بازداشت، تعویق محاکمه، حبس خانگی یا تبعید از محل سکونت شمار دیگری از خبرنگاران فلسطینی در ماه اکتوبر خبر داد و افزود: اسراییل در طول این مدت همچنین از فعالیت خبرنگاران برای پوشش رویدادها نیز جلوگیری کرده و به خانه برخی دیگر از آنها یورش برده و اسباب و اثاثیه آنها را تخریب کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش نیز به اعمال محدودیت و شکنجه خبرنگاران در زندان های رژیم اسراییل و نیز بسته شدن صفحه ها و حساب های فلسطینی ها و اعمال محدودیت علیه حساب های شماری از خبرنگاران و نهادهای رسانه ای فلسطینی در شبکه های اجتماعی اشاره شده است که درباره جنایات رژیم اسراییل افشاگری می کردند.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a999b
دکمه بازگشت به بالا