رئیس جمهور عراق با هیئت شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد

خبرگزاری سریع: عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق در دیدار با هیئت عالی‌رتبه شورای علمای شیعه افغانستان، بر اهمیت ارتقای صلح مدنی و انسجام اجتماعی در جامعه افغانستان تاکید کرد و گفت که نمایندگی از تمام اقوام، برای دولت افغانستان حیاتی است.

در خبرنامه‌ای که دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرده، آمده است که رئیس جمهور این کشور روز پنج‌شنبه پنجم جنوری، با هیئت شورای علمای شیعه افغانستان در کاخ السلام بغداد دیدار کرده است.

رئیس جمهور عراق در این دیدار گفته است که در دهه‌های گذشته، مردم افغانستان مصیبت‌های بسیاری دیده‌اند، بنابراین باید بر این مصیبت‌ها فائق آمد. وی ضمن ابراز همدردی عراق با مردم افغانستان، بر علاقه کشورش برای ارتقای صلح مدنی و انسجام اجتماعی در میان مردم افغانستان تاکید کرد.

جمال رشید در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است که حفظ امنیت و ثبات در افغانستان بسیار مهم است و برای ترویج احترام به تنوع و آزادی و همچنین پرهیز از خشونت و ارعاب باید تلاش کرد.

رئیس جمهور عراق تأکید کرده است که برای حکومت افغانستان، نمایندگی از تمام اقوام و تلاش برای تضمین ثبات و رفاه افغانستان و تضمین آینده‌ای که مردم آرزوی آن را دارند، بسیار مهم است.

از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان در رخ‌نامه فیسبوک خود نگاشته است که در این دیدار استاد اکبری با تشریح اوضاع جاری افغانستان، اضافه کرد که عراق با افغانستان روابط دیرینه و تاریخی دارد و طی چهل سال گذشته نیز وضعیت مشابه یکدیگر داشته و کوشش برای انسجام داخلی نیاز مبرم هر دو کشور است.

دکمه بازگشت به بالا