رئیس جمهور غنی از برگزاری انتخابات پیش از وقت خبرداد

خبرگزاری سریع، کابل: پس از اظهارات روز سه‌شنبۀ رئیس‌جمهور غنی دربارۀ انتقال قدرت از طریق انتخابات، اکنون ریاست‌جمهوری می‌گوید که آقای غنی برای انتقال قدرت حتا به برگزاری انتخابات پیش از وقت حاضر است.
آقای غنی می‌گوید که انتقال قدرت از مجاری غیر دموکراتیک زیان‌های فراوانی به مردم افغانستان تحمیل نموده است و مردم این کشور بیش از این تحمل زورگویی و قدرت‌های تحمیلی را ندارد.
این در حالیست که نماینده ویژه آمریکا در نامه‌ی که وزیر خارجه این کشور به آدرس آقای غنی فرستاده بود از « حکومت انتقالی صلح» خبر داده بود؛ اما مقامات دولت افغانستان در برابر این اظهارات واکنش‌های تند نشان دادند.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a76b
دکمه بازگشت به بالا