سرپُلی: از سوء استفاده نام خبرنگاران و رسانه ها جلوگیری می کنیم

نهاد رسانه‌یی افغانستان به تازگی در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران فعالیتش را آغاز کرد، این نهاد می گوید که در شرایط سخت کنار خبرنگاران قرار دارد.
ابوذر صارم سرپُلی، رییس عمومی نهاد رسانه‌یی افغانستان در صحبت به خبرگزاری سریع گفت “این نهاد در راستای حمایت از نهادهای رسانه‌یی و خبرنگاران به منظور دفاع از حقوق خبرنگاران در نهادهای حکومتی و محل وظیفه، حمایت از حضور و فعالیت زنان در رسانه‌های کشور و جلوگیری سوء استفاد از نام رسانه و خبرنگاران فعالیت می نماید.”
سرپُلی همچنان گفت که شماری از مسؤولین بلند رتبه و درجه اول نهادهای حامی خبرنگاران حتا یک روز پیش از سقوط، از کشور فرار کردند و شماری از خبرنگاران را که از ولایات به مرکز خواسته بودند، به حالت بد و بی سرنوشتی رها کردند.
این در حالی است که پس از تغییر رژیم شماری از خبرنگاران در پروسه تخلیه، بیرون از کشور شدند و شماری هم راه مهاجرت را با موج از تهدیدات به پیش گرفتند.
سید دل‌آقا قاسمی، رییس اجراییه نهاد رسانه‌یی افغانستان در مورد مهاجرت خبرنگاران گفت “پدیده مهاجرت گسترده تحصیل کردگان، دانشگاهیان و خبرنگاران افغان، فرار مغزها از کشور تلقی می‌شود، این موضوع معمولن به کمبود منابع شغلی، درگیری‌های سیاسی و نظامی رخ می دهد.”
قاسمی در ادامه گفت که ما تلاش می ورزیم تا زمینه اشتغال زایی را برای تمام همکاران رسانه‌یی و خبرنگاران در هماهنگی با نهادهای بین المللی حامی خبرنگاران فراهم بسازیم. وی اضافه کرد که این نهاد در شرایطی ایجاد شد که همه خبرنگاران نیاز به یک آدرس واحد حامی خبرنگاران داشت.
از سوی هم، بیشتر از 100 روز از تغییر رژیم می گذرد، شماری از رسانه ها فعالیت شانرا متوقف ساختند و این موضوع باعث شده است که خبرنگاران از کار اصلی شان به سوی کار های روزمزد رو بیاورند.

گزارشگر:

شکیب احمد نظری
لینک کوتاه
دکمه بازگشت به بالا