طالبان فعالیت مکتب‌های دخترانه را در جوزجان محدود به دورۀ ابتداییه کرده‌اند

مسوولان ریاست معارف در جوزجان می‌گویند که طالبان در مناطق زیر حاکمیت‌شان در این ولایت فعالیت مکتب‌های دخترانه را محدود به صنف ششم یا دورۀ ابتداییه کرده‌اند. به گفتۀ آنان، طالبان در ولسوالی‌های ناامن این ولایت برای دختران اجازه نمی‌دهند که بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها درس بخوانند.

ریاست معارف جوزجان این موضوع را بزرگ‌ترین چالش فراروی معارف و آموزش دختران در این ولایت می‌داند. بر اساس گفته‌های مسوولان ریاست معارف جوزجان، طالبان افزون بر وضع محدودیت‌ها بر مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دخترانه در مناطق زیر حاکمیت‌شان به چهار مدرسۀ دینی نیز در ولسوالی درزاب این ولایت اجازۀ فعالیت نداده‌اند.

عبدالرحیم سالاری، رییس معارف ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که طالبان فعالیت همۀ مکتب‌های دخترانه را در ولسوالی‌های درزاب، قوش‌تپه و منگجیک محدود به صنف ششم کرده‌اند. آقای سالاری اضافه می‌کند که آنان تلاش دارند با پادرمیانی قریه‌داران و بزرگان محل این مشکل را با مخالفان مسلح دولت به ‌ویژه طالبان برطرف سازند. به سخن آقای سالاری، معارف یک نهاد غیرسیاسی است و در زمان بروز مشکلات به بزرگان قومی رجوع می‌کند.

آقای سالاری خاطرنشان می‌سازد که ادارۀ آنان در آغاز سال روان خورشیدی مشکل فعالیت مکتب‌های دخترانه را در ولسوالی خانقاه و فیض‌آباد ولایت جوزجان با میان‌جیگری بزرگان قومی برطرف ساخته‌اند. این مسوول معارف در ولایت جوزجان می‌افزاید که در مناطق زیر حاکمیت طالبان تنها حدود ۲۰ درصد از دختران دانش‌آموز به مکتب دسترسی دارند. آقای سالاری دربارۀ شمار مکتب‌هایی که زیر محدودیت طالبان قرار گرفته و یا شمار دانش‌آموزان دختر در مناطق زیر حاکمیت طالبان، چیزی نمی‌گوید. او بیان می‌کند که مسوولان ریاست معارف تلاش دارند تا پایان سال روان خورشیدی مشکل آموزش در مکتب‌های دخترانه را در مناطق ناامن برطرف بسازند.

این در حالی است که ۴۰ درصد از دانش‌آموزان مکتب‌ها را در ولایت جوزجان دختران تشکیل می‌دهند. بیش‌تر این دانش‌آموزان دختر در مکتب‌های‌ شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان مصروف آموزش هستند.

از سوی دیگر، نیلوفر حبیبی، یکی از آموزگاران مکتب‌های دولتی در جوزجان وضع محدودیت بر ادامۀ تحصیل دختران از سوی طالبان را نگران‌کننده می‌خواند. او توضیح می‌دهد که منع و یا وضع محدودیت بر تحصیل دختران خلاف قانون تحصیل و حق طبیعی انسان است. این آموزگار ضمن بیان این مطلب، از دولت می‌خواهد که برای دختران زمینۀ ادامۀ آموزش در مکتب‌ها را فراهم بسازد. خانم حبیبی ادامۀ محدودیت بر آموزش‌وپرورش دختران را فاجعه‌بار توصیف می‌کند.

در همین‌حال، رحمت‌الله غفوری، باشندۀ ولسوالی درزاب در واکنش به وضع محدودیت بر ادامۀ تحصیل دختران از سوی طالبان می‌گوید که خانواده‌های زیادی در ولسوالی درزاب نگران آیندۀ دختران‌شان هستند. او از دولت و مخالفان مسلح دولت می‌خواهد که به این مشکل رسیده‌گی کنند. به سخن آقای غفوری، هزاران دختری در مناطق جنگ‌زدۀ این ولایت از ادامۀ تحصیل در دورۀ متوسطه باز مانده‌اند. این باشندۀ جوزجان امیدوار است که این مشکل هرچه زودتر برطرف شود. ولسوالی درزاب از دو سال به این‌سو زیر حاکمیت جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارد.

مسوولان محلی طالبان در ولایت جوزجان اما تاکنون در ارتباط به منع و یا وضع محدودیت بر آموزش‌وپرورش دختران در مناطق زیر حاکمیت‌شان به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. در حال حاضر حدود بیش از دوصد هزار دختر و پسر در ۴۰۲ مکتب در ولایت جوزجان مصروف آموزش هستند. آمارهای ریاست معارف ولایت جوزجان نشان می‌دهد که از این میان حدود ۴۰ درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a101b
دکمه بازگشت به بالا