مولوی عبدالکبیر: به مشوره هر افغان احترام قائل هستم

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس الوزرای حکومت سرپرست با نماینده اتحادی انسجام کادرهای افغان مقیم خارج دیدار کرده و اظهار داشته است مشوره هر افغان قابل قدر و به آن احترام قائل است.

نماینده های این اتحادی از دست آوردهای حکومت سرپرست قدردانی کرد و در زمینه بازسازی و تقویت اقتصادی افغانستان اعلان همکاری نمود.

معاون اقتصادی رییس الوزرا حکومت سرپرست از همه افغان ها مقیم خارج دعوت کرد تا به کشور برگردد و در انکشاف و بازسازی افغانستان سهیم شوند.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a1948b
دکمه بازگشت به بالا