نقش حمایتی امام خمینی(ره) از مردم افغانستان

ما از شوروى می خواهیم در افغانستان دخالت نكند. امام با تأكید بر اسلامى بودن جنبش مردم افغانستان و رد اظهارات سفیر شوروى مبنى بر وجود جنبش ضد انقلابى در افغانستان، فرمودند: معلوم می شود كه شما از اوضاع افغانستان خیلى اطلاع ندارید

شوروی قبل از لشکرکشی علنی به افغانستان، به سفیر خود در ایران ماموریت داد تا به دیدار امام خمینی(ره) رفته نظر ایشان را جویا گردد. عکس العمل قاطع امام خمینی(ره)، به روس های متجاوز فهماند که نظام اسلامی سیاست خود را بر اساس اصول اساسی اسلام و ارزش های انقلاب اسلامی تعیین می کند نه بر بنای بازی های عوام فریبانه‌ی نظام دوقطبی.

امام خمینی(ره) خطاب به سفیر شوروى در ایران، به صراحت گفتند: ما از شوروى می خواهیم در افغانستان دخالت نكند. امام با تأكید بر اسلامى بودن جنبش مردم افغانستان و رد اظهارات سفیر شوروى مبنى بر وجود جنبش ضد انقلابى در افغانستان، فرمودند: معلوم می شود كه شما از اوضاع افغانستان خیلى اطلاع ندارید. در افغانستان حكومت فعلى فشار زیادى به نام كمونیست به مردم وارد مى آورد و به اطلاع ما رسیده كه حدود پنجاه هزار نفر از مردم در افغانستان كشته شده اند و علماى اسلام را در آنجا دستگیر كرده اند.

امام خمینی در یکی دیگر از ارشادات روشن گرایانه اش با تاکید بر این نکته که مردم مسلمان افغانستان با قدرت ایمان و اتكا به خداى بزرگ و اعتماد به خویش، هجوم ناجوانمردانه ارتش قدرتمند و اسطوره‌یی شوروى را درهم كوبید به طورى كه باید گفت: شوروى با پریشانى و پشیمانى از هجوم ظالمانه خود بسر می برد و در حیرت است كه چگونه از افغانستان بدون آبروریزى جا خالى كند. آن چریک هاى قدرتمند بودند كه مقابل ارتش تا به دندان مسلح شوروی ایستادند ومشت محکمی به دهان آن ها زدند.

شوروى فهمید كه در افغانستان، نمی تواند كارى بكند. با اینكه در كشور افغانستان، آن هایى كه سركار هستند با شوروى هستند و كمونیست در آن جا هست، با این حال، این عده‌اى كه مسلمان هستند در آن جا و اهل اسلام هستند همچو مجال را بر شوروى تنگ كرده اند كه الآن نمی داند چطور از این غایله بیرون برود.

امام در یکی دیگر از بیانات خود با یادآوری این نکته که استكبار شرق و غرب چون از رویارویى مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده اند، راه ترور و از میان بردن شخصیت هاى دینى و سیاسى و نفوذ و گسترش فرهنگ گمراهی را به آزمایش گذاشته اند. آرزو کردند، اى كاش همه تجاوزات جهان خواران همانند تجاوز شوروى به كشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنى و رو دررو بود تا مسلمانان ابهت و اقتدار دروغین غاصبین را در هم می شكستند.

شوروى در افغانستان و هرجا كه بتواند دست درازى می كند و ملت مظلوم افغانستان را آن طور سركوب می كند، و به حمداللَّه ملت افغانستان هم مقابله مردانه‌ی در مقابل آن قدرت بزرگ كرده اند.

ما بار دیگر پشتیبانى بی دریغ خود را از برادران مسلمان و مظلوم افغانستانى اعلام می داریم و اشغال اشغال گران را شدیداً محكوم می نماییم. ما مسلمان هستیم و شرق و غرب برای ما مطرح نیست. ما از مظلوم دفاع می كنیم و بر ظالم می تازیم. این یک وظیفه اسلامى است.

سطور فوق گوشه‌ی از بیانات و حمایت های بی دریغ امام خمینی از مردم افغانستان و ایستادگی در برابر متجاوزین شوروی بود، امام خمینی نه تنها که انقلاب ایران را به ثمر نشاند، بلکه به هدف نهادینه کردن اخوت اسلامی و تقریب مذاهب در عموم کشورهای اسلامی از هیچ تلاش دریغ نورزید.

مفکوره‌های اعتمادی امام خمینی اسلام شمول بود نه جغرافیه محور، در زمانیکه انقلاب اسلامی ایران به پبروزی رسید وی صراحتا اعلام کرد که اسلام محدود به جغرافیه نیست و اسلام مرز ندارد.

باری اگر کشورهای اسلامی در این عصر و زمان که تحت تهاجم شدید غرب قرار دارند اندیشه‌های امام خمینی را تعقیب نموده و در زندگی سیاسی شان عملی نمایند نه تنها که از یوغ استعمار نرم رهایی می‌یابند؛ بلکه می‌توانند جهان اسلام را سرتاج جهانیان قرار داده و اسلام سالاری را رسما عینیت بخشند.

مردم افغانستان نیز که طی پنجاه سال اخیر، دستخوش بازی‌های جهانی گردیده و قربانی‌های عدیده‌ی را در این مسیر متحمل شدند با پیروی از خطوط فکری امام خمینی که همانا مصداق بارز (واعتصموا بحبل الله) است، می‌توانند مردم و کشور خود را از وضعیت رقت‌بار نجات بخشیده و مسیر رشد و تعالی را در ابعاد گوناگون بپیمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا