نگاهی به تروریزم‌ستیزی امریکا

امریکا در طول تاریخ از جمله کشورهایی بوده که نگاه هژمونیک بر مسائل و قضایا داشته و اما اعمال و کردارش برعکس نگرش و گفتارش عمل کرده که نشان از دایره بزرگ و سناریوی امپریالیستی شیطانی داشته و دارد. تروریزم‌ستیزی از داعیه‌های مکرر واشنگتن در رویدادها و قضایای کشورهایی بوده که در آن دخالت داشته که از آن جمله می‌توان به حضور این کشور در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ اشاره کرد.

پس از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم به افغانستان حمله کرد و سپس جا خوش کرد و ماندگار شد. نتیجه مبارزه علیه تروریزم امریکایی و غربی همین شد که در کنار القاعده، گروه‌های تروریستی دیگری نیز به وجود بیاید که براساس آمارها، به بیش از ۲۰ گروه تروریستی می‌رسید. مرکز ضد تروریزم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در سال ۲۰۰۰ برای انجام مطالعات در مورد تروریزم تاسیس شد، در سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود که بنابر تحقیقات انجام شده، بیش از ۲۰ گروه تروریستی تنها در افغانستان فعالیت دارند. در کنار آن نهادهای بین‌المللی دیگری نیز بر این ادعا مهر تایید گذاشتند که نشان می‌داد مبارزه با تروریزم امریکایی فقط یک بهانه است و خود این کشور است که زاینده تروریزم می‌باشد.

جدیداً ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که واشنگتن و شرکای جهانی‌اش اجازه نخواهند داد که افغانستان به پناهگاه امن تروریزم مبدل شود. با این حال اما ۲۰ سال حضور در افغانستان برای امریکا و شرکایش، کارنامه‌ای است که پشت‌وروی غرب را نمایش داد و به جهانیان فهماند که داعیه تروریزم‌ستیزی امریکا دروغ بوده و برتری‌طلبی غرب، بادیست که به غبغب می‌اندازد.

در واقع امریکا کشوریست که خود در متن و بطن تروریزم قرار داشته و به تعبییری مادر تروریزم است که فرزندان منحوسی چون داعش را پرورش داده و به عنوان ابزاری برای رسیدن به برتری استفاده می‌کند. رویکرد شیطانی امریکا بر مسائل و قضایا اکثراً سیلی بوده که بر خودش زده و همین سبب شده که گلیمش از منطقه جمع شود و تفکر برتری‌طلبی‌اش به خاک یکسان شود که جهان امروز شاهد آن است. به طور نمونه در افغانستان شکست سنگین و ننگینی را متحمل شد، جنگ اوکراین را شعله‌ور ساخت تا روسیه را تحت فشار قرار دهد، اما خودش شکست خورد و به حاشیه رفت، تایوان هم به نظر می‌رسد که نمی‌خواهد به اوکراین دوم مبدل شود و همین طور دخالت‌ها و شرطلبی‌هایش در ایران نیز نتوانست کوچک‌ترین خللی ایجاد کند که همه اینها نشان از شکست امریکا از منطقه است، هرچند که دسیسه و توطئه‌هایش هنوز هم ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا